Ο Πρώτος Περιοδικός Πίνακας Πρωτεΐνών
Ιατρική - Βιολογία

Ο Πρώτος Περιοδικός Πίνακας Πρωτεΐνών

Επιστήμονες στη Βρετανία παρουσίασαν τον πρώτο Περιοδικό Πίνακα Συμπλεγμάτων Πρωτεϊνών, γεγονός που θα επιτρέψει στους ερευνητές όλου του κόσμου να κατανοήσουν και να προβλέψουν καλύτερα…

1 2 3