Μη ζορίζεις κανέναν να σε θέλει.

Posted on Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Το βήμα σας, Ψυχολογία

Το να βρεις κάτι αληθινό κι αμοιβαίο είναι τόσο δύσκολο που φαντάζει κι ακατόρθωτο. Αν τα συγκρίνεις, οι φορές που ήθελες κάποιον ενώ εκείνος δεν ένιωθε το ίδιο κι οι φορές που ήθελαν εσένα, αλλά εσύ δεν τους ήθελες, υπερισχύουν σε σχέση με τις φορές που γνώρισες κάποιον κι υπήρξε ενδιαφέρον απ’ την αρχή κι […]

Μη ζορίζεις κανέναν να σε θέλει

Posted on Posted in Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Σχέσεις, Το βήμα σας, Ψυχολογία

Το να βρεις κάτι αληθινό κι αμοιβαίο είναι τόσο δύσκολο που φαντάζει κι ακατόρθωτο. Αν τα συγκρίνεις, οι φορές που ήθελες κάποιον ενώ εκείνος δεν ένιωθε το ίδιο κι οι φορές που ήθελαν εσένα, αλλά εσύ δεν τους ήθελες, υπερισχύουν σε σχέση με τις φορές που γνώρισες κάποιον κι υπήρξε ενδιαφέρον απ’ την αρχή κι […]